Goede vakmensen zijn schaars. Onze recruiters zijn zeer bedreven in het vinden en binden van de juiste mensen. Onze kandidaten zijn grondig gescreend, getest en zonodig aanvullend opgeleid als ze aan u worden voorgesteld. Is er een match? Dan kunt u de kandidaat meteen in dienst nemen.

Onze recruiters zijn echte specialisten in hun vakgebied en houden zich continu op de hoogte van de huidige en toekomstige vraag- en aanbodzijde op de arbeidsmarkt. Daarbij maken ze gebruik van hun netwerk, beschikbare marktinformatie, uw eigen kanalen, netwerkbijeenkomsten in de regio, contacten in het onderwijs, (social) media en diverse online en offline bronnen. Al deze kennis zet de recruiter in om geschikte kandidaten te vinden voor uw functie.

De voordelen voor u:

  • Kandidaat meteen in dienst nemen
  • Tijdsbesparing op werving en selectie.
  • U huurt onze specialistische kennis in.
  • U put uit ons enorme netwerk.
  • Wij stellen gegarandeerd geschikte kandidaten voor.

Contact

Voor meer informatie zijn wij te bereiken via sales@tene.nl of 030-293 81 51.