Over ons

T&E Personeelsdiensten is een uitzendbureau gevestigd in Utrecht. We maken iedere dag weer de juiste match tussen mens en organisatie.

We zijn aangesloten bij de NBBU. De NBBU is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. De NBBU cao bevat afspraken waar leden zich aan moeten houden zoals de inlenersbeloning. Met de inlenersbeloning is wettelijk bepaald dat de uitzendkracht hetzelfde loon verdient als de vaste medewerkers die dezelfde werkzaamheden uitvoeren bij de opdrachtgever.

We zijn in het bezit van het SNA-keurmerk voor ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen zoals uitzendondernemingen, detacherings-en payrollbedrijven en voor (onder)aannemers van werk. Het SNA-keurmerk gaat over:

  • of minimaal het WML wordt betaald,
  • het afdragen van de juiste belastingen en sociale verzekeringspremies,
  • het werken met mensen van wie de identiteit gedocumenteerd en legaal is.

Door het SNA-keurmerk weten inleners van uitzendwerk dat ze minder risico lopen om aansprakelijk gesteld te worden voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en het werken met illegalen. Ze voorkomen het risico op hoge boetes.