Handboek

Onderwerpen

1. Uitzenden

Uitzenden is een driehoeksverhouding tussen jou, T&E en de opdrachtgever waar je aan het werk gaat. Hoewel je dus onder leiding en toezicht van onze opdrachtgever werkt, ben je feitelijk in dienst bij ons. Dat wil zeggen dat wij jouw aanspreekpunt zijn voor alle zaken aangaande salaris, administratieve afhandelingen, arbeidsovereenkomst en zulks nog meer. Operationele zaken bespreek je met je opdrachtgever.

2. Werkrooster/planning

Wij plannen samen met jou en de opdrachtgever je eerste werkdag in. Daarna maak je je rooster met de opdrachtgever.

3. Tijdsregistratie

De opdrachtgever geeft jouw gewerkte uren wekelijks aan ons door. Mochten hier andere afspraken over zijn gemaakt met jouw opdrachtgever, dan word je hier over geïnformeerd. Houd ter controle ook altijd je eigen uren bij.

4. Ziek melden / beter melden

Natuurlijk kan het voorkomen dat je een dag niet kunt werken omdat je ziek bent. Je dient je persoonlijk ziek te melden voor 09:00, of als je eerder verwacht wordt minimaal 1 uur voor het begin van je dienst, bij de opdrachtgever en T&E.

5. Salaris

T&E is verplicht de NBBU CAO te volgen. In artikel  22 van deze CAO wordt het loonverhoudingsvoorschrift omschreven. Wij schalen je in conform de regels uit dit artikel zodat er geen ongelijkheid kan ontstaan op de werkvloer. Jij verdient hetzelfde als een eigen medewerker van de opdrachtgever die hetzelfde werk doet. Je salaris staat vermeld op je uitzendbevestiging.

De laatste versie van deze CAO kan je downloaden via:

 https://www.nbbu.nl/download/nbbu-cao-voor-uitzendkrachten/ .

6. Uitbetaling

T&E kent een maandelijkse verloning en een maandelijkse uitbetaling. Wij maken je salaris over op de 15e van de opvolgende maand. Mocht de 15e niet op een werkdag vallen dan verschuift de betaaldatum naar de eerstvolgende werkdag. Wij doen dit in zogeheten betaalbatches, door verwerkingstijden bij de banken kan het tot maximaal 2 werkdagen duren voordat je salaris daadwerkelijk op jouw rekening bijgeschreven wordt.

7. Voorschotten

Voor werknemers die aan het begin van de maand hebben gewerkt is het vaak nog lang wachten voordat het loon wordt gestort. Wij geven je daarom de mogelijkheid een voorschot aan te vragen. Als je een voorschot aanvraagt, neem dan de volgende zaken in acht:

  • Je mag maximaal 1 keer per maand een voorschot aanvragen.
  • Je kan als voorschot maximaal 60% van je geregistreerde uren laten uitbetalen.
  • Spoedoverboekingen van een voorschot kosten €5,-
  • Voorschotten moeten via mail aangevraagd worden: Voorschot@Tene.nl
  • Voorschotten worden op donderdag ochtend behandeld, uiterlijk woensdag dient je verzoek binnen te zijn
  • Zet in de mail duidelijk je naam, het gewenste bedrag en of het een spoedoverboeking betreft of niet.

8. Reiskostendeclaratie

Wij volgen het reiskostenbeleid van de opdrachtgever. Dit beleid staat op je uitzendbevestiging. Mocht je recht hebben op een reiskostenvergoeding dan kan je deze declareren via het declaratieformulier

Openbaar vervoer (2de klas):

Indien je reist met een OV-chipkaart, dan hebben wij een uitdraai nodig van je reisgegevens.

Eigen vervoer (kortste route)

Indien je reist met eigen vervoer, dan hebben wij een uitdraai nodig van routeplanner.

Zorg dat je tijdig (einde van de maand) je declaraties opstuurt naar declaratie@tene.nl

9. Pensioen

Als je 21 jaar of ouder bent neem je verplicht deel aan de pensioenregeling. Deze wordt uitgevoerd door de Stichting Pensioenfonds Uitzendbranche StiPP. Het pensioenfonds zal jou na aanmelding een welkomstbrief sturen en uitleg geven over de werking van jouw pensioen. Indien je bij StiPP reeds een pensioenaanspraak hebt staan zal er verder gegaan worden op je bestaande pensioen.

10. Algemene Veiligheidsregels en voorschriften

Ieder werk brengt bepaalde risico’s met zich mee voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Op je eerste werkdag bij de opdrachtgever word je geïnformeerd over de huisregels, veiligheidsrisico’s etc. Op deze manier ben je goed geïnformeerd en kun je deze risico’s, samen met de opdrachtgever, zoveel mogelijk vermijden

11. Loonstrook

Je ontvangt na je inschrijving, per mail, inloggegevens van je eigen poolmanagerweb account. Hier kan je je gewerkte uren, loonstroken etc. op terug vinden

Neem contact op

Vragen over uren en salaris:

Vragen over declaraties:

Vragen over voorschotten:

Vragen over de planning:

030-2938151
callcenter werk